ประวัติวัดศีรษะทอง
ประวัติเจ้าอาวาส
ตำนานพระราหู
วัวธนูหลวงปู่น้อย
วัตถุมงคล
ปฏิทินงานบุญ
ที่ตั้งวัดศีรษะทอง
โรงเรียนวัดศีรษะทอง

ความเป็นมา

วัดศีรษะทอง เดิมชื่อ วัดหัวทอง สร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ตามพระราชกิจจานุเบกษาประกาศตั้งวัดเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๓๕๘ ขอวิสุงคามสีมา ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๓ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ ๑ นั้นได้ อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครและได้อพยพชาวเวียงจันทน์มาตั้งหลักแหล่งอยู่หลายที่ด้วยกัน เช่นริมแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ฝั่งตะวันตก ที่วัดกลางคูเวียงที่คลองบ้านกล้วย อีกกลุ่มหนึ่งมาปักหลักเลยแม่น้ำท่าจีนออกไปบริเวณตำบลห้วยตะโกปัจจุบันและได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกว่าหมู่บ้านหัวทอง เนื่องจากขุดพบเศียรพระเป็นทอง ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี เมื่ออยู่เป็นชุมชนใหญ่จึงได้คิดสร้างวัดขึ้น

กาลต่อมาทางการได้ทำการขุดคลองจากแม่น้ำท่าจีน (แม่น้ำนครชัยศรี) ที่ตลาดต้นสน เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประชาชนจึงได้ย้ยมาอยู่ริมคลองเจดีย์บูชาและได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลศีราะทอง ในการนี้ได้ย้ายวัดมาด้วยเพื่อสะดวกต่อการสัญจร และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศีรษะทอง จะถึงปัจจุบัน วัดศีรษะทอง นับว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน เป็นวัดที่ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรายของดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ และสมุนไพรมาตั้งแต่อดีต

ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดมีอุโบสถเป็นครั้งแรกและต่อมา

ยุคที่มีการสร้างเป็นวัดมีอุโบสถเป็นครั้งแรก ตามพระราชกิจจานุเบกษา ประกาศตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๘ ขอวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน เป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทน์และชุมชนใกล้เคียง แรกเริ่มบริเวณวัดศีรษะทองเป็นป่ารกร้างไม่มีผู้คนอาศัยทำมาหากิน เนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสมัยนั้นยังไม่มีคำว่า “ศีรษะทอง” ต่อมาชาวลาวเวียงจันทน์ได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัย บางพวกอยู่แถวบ้านกล้วย อีกพวกอาศัยอยู่ลึกกว่าพวกอื่น ๆ คือ พวกที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลศีรษะทองในปัจจุบันนี้พวกเขาหักร้างถางป่าสร้างชุมชนขึ้น เมื่อมั่นคงแล้วจึงสร้างวัดในตอนขุดดินเพื่อสร้างวัดก็พบเศียรพระพุทธรูป เป็นทองจมดินอยู่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อว่า “วัดหัวทอง” และเปลี่ยนมาเป็น “ศีรษะทอง”

เจ้าอาวาสรูปแรก คือ หลวงพ่อไต ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจันทน์ที่อพยพมาตั้งต้นจากวัดเล็กจนกลายเป็นวัดใหญ่ที่มีเจ้าอาวาส สืบต่อกันหลายรูป จนถึงหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ ซึ่งเป็นพระที่ฟื้นฟูพระราหูขึ้นมาจนโด่งดัง ในเวลาต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีย์บูชาซึ่งทางตอนใต้ของวัดหัวทอง (ศีรษะทอง) ชาวบ้านจึงย้ายมาอยู่ใกล้คลองด้วยจนถึงปัจจุบัน และต่อมาหลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ ก็เปลี่ยนชื่อวัดหัวทองมาเป็นวัดศีรษะทอง และต่อมาก็ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลตามชื่อวัด เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระครูวินัยธรมานิตย์ ติสาโร

ต่อมามีการสร้างโรงเรียนประชาบาล คือโรงเรียนวัดศีระทอง (น้อยชม ประชานุกูล) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ ในระดับชั้น ป.๑ – ป.๔ ต่อมาได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)


 

วัดศีรษะทอง (วัดพระราหู)
ตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถาม โทร. 034-227462 โทรสาร. 034-338226
http://www.watphrarahoo.com